Zarządzenie Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu w sprawie wprowadzenia wytycznych do pracy w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu na czas epidemii COVID-19

plik >>> zarządzenie Dyrektora