Zajęcia praktyczne

Drogi słuchaczu semestru programowo najwyższego przypominamy, że od 18 maja br. będziesz mógł, po wyrażeniu zgody, brać udział w zajęciach praktycznych.

Przy  organizacji zajęć praktycznych uwzględniliśmy  wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. W szkole będziesz mógł się czuć bezpiecznie.

Słuchaczu,
Otrzymujesz możliwość realizacji zajęć praktycznych.

Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w szkole oraz z harmonogramem zajęć praktycznych.

Nie przychodź na zajęcia praktyczne, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Jeżeli nie możesz przyjść na zajęcia praktyczne, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł pożyczać ich od innych słuchaczy.

Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania tego środka, natychmiast umyj ręce.

 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 Unikaj większych skupisk słuchaczy, zachowuj dystans, przebywając w korytarzu, toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.