Technik usług kosmetycznych

Czas trwania nauki  – 2 lata (4 semestry) tryb zaoczny

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Miejsca pracy:

 • gabinety kosmetyczne
 • gabinety odnowy biologicznej
 • firmy kosmetyczne


Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • Anatomia i fizjologia,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Chemia kosmetyczna,
 • Dermatologia,
 • Fizykoterapia,
 • Język obcy zawodowy,
 • Kosmetologia,
 • Podstawy działalności gospodarczej,
 • Podstawy psychologii,
 • Podstawy żywienia,
 • Technologie informatyczne,
 • Pracownia kosmetyki,
 • Pracownia fizykoterapii,
 • Pracownia wizażu,
 • Pracownia chemii kosmetycznej,
 • Podstawy przedsiębiorczości (dla uczniów, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć).