Warsztaty stylizacji i wizażu

W dniu 5 marca Warsztaty stylizacji i wizażu  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu poprowadziła Pani Ewa Dymczyk – Filińska – nauczyciel Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu. Pani Ewa zapoznała uczestniczki warsztatów ze środkami kosmetycznymi wykorzystywanymi do pielęgnacji, sposobami ich aplikacji, doborem barw, odcieni, kolorów stosowanych w makijażu dziennym i wieczorowym.