Technik rachunkowości

Dodatkowe informacje o zawodzie

Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji