Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Informacje o zawodzie

Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji