Technik masażysta

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I POSTAWY WŁAŚCIWE DLA ZAWODU 

Cechy psychofizyczne:

 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne,
 • wrażliwość uczuciowa,
 • zrównoważenie i sprawne tempo pracy,
 • aktywność,
 • zdolność do adekwatnego reagowania na bodźce,
 • spostrzegawczość,
 • zrównoważenie, cierpliwość,
 • zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów,
 • zdolność tolerancji.


Wskazania zdrowotne:

 • dotyk (prawidłowa wrażliwość),
 • siła fizyczna (dobra sprawność i wytrzymałość),
 • sprawność ruchowa rąk (sprawność manualna, zwłaszcza palców, pełna koordynacja ruchowa),
 • skóra rąk (bez skłonności do uczuleń, czysta, bez potliwości),
 • zdolność do adekwatnego reagowania na bodźce,


Przeciwwskazania zdrowotne:

 • układ kostny (trwałe kalectwo kończyn utrudniające sprawność manualną, wady postawy),
 • sprawność ruchowa rąk (kalectwo rąk, brak palców, zmiany zwyrodnieniowe kończyn górnych),
 • skóra rąk (wszelkie skłonności do uczuleń, przewlekłe zmiany chorobowe skóry),
 • serce i układ krążenia (wady wrodzone i nabyte, żylaki kończyn dolnych),
 • układ nerwowy (zawroty głowy, zaburzenia równowagi, padaczka, skłonność do omdleń, niedowłady, choroby psychiczne, psychopatie),
 • wygląd (rażące zmiany w wyglądzie zewnętrznym (oszpecenie widoczne twarzy, rażące kalectwo)),
 • inne (uzależnienie od leków, przewlekłe i nieuleczalne choroby zakaźne, uzależnienie od alkoholu, nosicielstwo zarazków schorzeń jelitowych).


O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz. 

Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • Anatomia i fizjologia,
 • Zdrowie publiczne,
 • Wybrane zagadnienia kliniczne,
 • Wybrane zagadnienia z fizjoterapii,
 • Podstawy psychologii,
 • Teoria masażu,
 • Pracownia masażu,
 • Zajęcia praktyczne,
 • Podstawy prawa i ekonomiki,
 • Praktyka zawodowa w IV semestrze – 2 tygodnie po 6 godzin dziennie.

Dodatkowe informacje o zawodzieŹródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Wyd. KOWEZiU: