Technik farmaceutyczny

Czas trwania nauki  – 2,5 roku (5 semestów) tryb dzienny

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa; 

Miejsca pracy:

 • apteki
 • punkty apteczne
 • hurtownie i przedsiębiorstwa przemysłu farmakologicznego


Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • organizacja działalności zawodowej,
 • język obcy zawodowy,
 • podstawy anatomii,
 • propedeutyka zdrowia i pierwsza pomoc,
 • podstawy psychologii i etyki zawodu,
 • produkty kosmetyczne,
 • język migowy,
 • podstawy farmacji stosowanej,
 • farmakologia,
 • analiza leków,
 • farmakognozja,
 • technologia postaci leku,
 • analiza produktów leczniczych,
 • apteka szkoleniowa,
 • farmakognozja ćwiczenia,
 • świadczenia farmaceutyczne,
 • wychowanie fizyczne.