Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy

 

 *     *     *     *     *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *    *     *     *     *

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 *     *     *     *     *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *    *     *     *     *

 

 

Informacja z otwarcia ofert 

*     *     *     *     *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *    *     *     *     *

 

 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni  Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.