Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu

Plany zajęć na rok szkolny 2020/2021

Terminy zjazdów >>> do pobrania

Technik farmaceutyczny II rok >>> do pobrania

Asystent osoby niepełnosprawnej

Semestr I >>> 19-20.09 >>> 26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10

Semestr II >>> 19-20.09 >>> 26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10

Opiekun medyczny

Semestr I >>> 19-20.09 >>> 26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10

Technik usług kosmetycznych

Semestr I >>> 19-20.09 >>> 26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10

Semestr III >>> 19-20.09 >>>26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10

 

Instrukcja do Teams