Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu

Plany zajęć na rok szkolny 2020/2021

Terminy zjazdów >>> do pobrania

Technik farmaceutyczny II rok >>> do pobrania

Asystent osoby niepełnosprawnej

Semestr I >>> 19-20.09 >>> 26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10 >>>14-15.11 >>> 28-29.11 >>>5-6.12 >>> 12-13.12 >>> 19-20.12

Semestr II >>> 19-20.09 >>> 26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10 >>>14-15.11 >>>19-21.11 >>> 28-29.11 >>>5-6.12 >>> 12-13.12 >>> 19-20.12

Opiekun medyczny

Semestr I >>> 19-20.09 >>> 26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10 >>>14-15.11 >>> 28-29.11 >>>5-6.12 >>> 12-13.12 >>> 19-20.12

Technik usług kosmetycznych

Semestr I >>> 19-20.09 >>> 26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10 >>>14-15.11 >>> 28-29.11 >>>5-6.12 >>> 12-13.12 >>> 19-20.12

Semestr III >>> 19-20.09 >>>26-27.09 >>>10-11.10 >>>24-25.10 >>>14-15.11 >>> 28-29.11 >>>5-6.12 >>> 12-13.12 >>> 19-20.12

 

Instrukcja do Teams