Konferencja „Problemy psychiczne naszych czasów”

W środę w 20.11.2019 r. w Zespole Medycznych szkól Policealnych odbyła się konferencja „Problemy psychiczne naszych czasów”.