Konferencja „Jesień w Hospicjum”

Dnia 05.10.2019r. w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu odbyła się konferencja zatytułowana „Jesień w Hospicjum” organizowana przez Hospicjum Domowe Amicus dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych dotycząca zagadnień opieki paliatywnej. Opieka paliatywna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą.

W organizowanie szkolenia zaangażował się osobiście dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych pan Piotr Kołakowski. Aktywny udział w konferencji wykazała również dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Joanna Cieślik, która omówiła rolę pracownika socjalnego w opiece nad ciężko chorym. Zespół Hospicjum Amicus zaprosił prelegentów z wiodących ośrodków hospicyjnych, którzy przedstawili uczestnikom zagadnienia dotyczące najczęstszych problemów w opiece nad ciężko chorym w tym leczenia bólu przewlekłego u chorych w schyłkowej fazie choroby. Oddzielny wykład poprowadził psycholog Hospicjum Amicus. Przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące praktycznego leczenia odleżyn i żywienia chorych przewlekle.