Konferencja Europejskie Dni Pracodawców 2019

W ramach konferencji Europejskie Dni Pracodawców 2019, która odbyła się 23.10.2019r. w Przasnyszu swoje wystąpienie mieli między innymi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – pani Joanna Cieślik i dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu – Piotr Kołakowski. Dyrektor Joanna Cieślik poinformowała o założeniach programu, którego jedną z przesłanek jest możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Samorządy będą mogły uzyskać dotację w wysokości do 100 % kosztów.

Dyrektor Piotr Kołakowski poinformował zgromadzonych, że asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która ukończyła roczną szkołę policealną na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej lub posiada roczny staż pracy w zawodzie, dlatego też Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, zarówno osób niepełnosprawnych jak i szukających pracy, zamierza zorganizować nabór na ww. kierunek.