Komunikat

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 roku informuję, iż od dnia 12.03.2020r. do dnia 25.03.2020r. zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, co oznacza, że słuchacze nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy oraz zobowiązani są do przekazania słuchaczom materiałów dydaktycznych do samodzielnej nauki w domu.

Słuchaczu:

– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są skupiska ludzi (komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe)

– przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki,

– przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Piotr Kołakowski

Dyrektor

Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu