Harmonogram organizacji egzaminu zawodowego – sesja sierpień – wrzesień 2020r.

Harmonogram organizacji egzaminu zawodowego – sesja sierpień – wrzesień 2020r.

w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu:

 

C Z Ę Ś Ć   P R A K T Y C Z N A:

19  sierpień 2020r. (środa) – (czas trwania 120 minut) –  sala 108

 

Opiekun medyczny – kwalifikacja MED.03 – Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (7.30, 10.30, 13.30).

Przy sobie należy mieć:

– dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem

– odzież ochronną i obuwie

– przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

I zmiana – godz. 8.00

 II zmiana – godz. 11.00

 III zmiana – godz. 14.00

 

 

C Z Ę Ś Ć    P I S E M N A:

20  sierpień 2020r. (czwartek) – godz. 14.00 (czas trwania 60 minut)

 Miejsce egzaminu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce ul. Parkowa 6

 

Do egzaminu przystępują słuchacze z kierunku:

– Opiekun medyczny – kwalifikacja MED.03 – Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (13.30).

Przy sobie należy mieć:

– dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem

– przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

 

 Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego: 12 października 2020 r. (poniedziałek).

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych i dyplomów zawodowych: 19 października 2020 r. (poniedziałek).