Harmonogram organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja 2. czerwiec – lipiec 2020r.

Harmonogram organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
– sesja 2. czerwiec – lipiec 2020r.
w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu:

 

CZĘŚĆ PISEMNA:
23 czerwca 2020r. (wtorek) – godz. 14.00 (czas trwania 60 minut) – sala 103

Do egzaminu przystępują słuchacze z kierunku:
– Technik usług kosmetycznych – kwalifikacja AU. 62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
– Technik rachunkowości – kwalifikacja AU.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (13.30).
Przy sobie należy mieć:
– dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem
– przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
26 czerwca 2020r. (piątek) – godz. 9.00 (czas trwania 180 minut) – sala 209

Technik rachunkowości – kwalifikacja AU. 36 – Prowadzenie rachunkowości

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (8.30).
Przy sobie należy mieć:
– dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem
– odzież ochronną i obuwie
– przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
– kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)
– ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
29 czerwca 2020r. (poniedziałek) – godz. 9.00 (czas trwania 180 minut) – sala 209

Technik rachunkowości – kwalifikacja AU. 65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (8.30).
Przy sobie należy mieć:
– dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem
– odzież ochronną i obuwie
– przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
– kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)
– ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
30 czerwca 2020r. (wtorek) – godz. 8.00 (czas trwania 120 minut) – sala 214

Technik usług kosmetycznych – kwalifikacja AU. 62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (7.30).
Przy sobie należy mieć:
– dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem
– odzież ochronną i obuwie
– przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Termin ogłoszenia wyników oraz przekazania szkołom: świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek).